Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Cùng với sự phát triển về mọi mặt kinh tế – văn hóa – chính trị, nước ta đang nhận được rất nhiều những đầu tư từ nước ngoài. Chính vì vậy mà người nước sống ở Việt Nam ngày càng nhiều. Cùng với sự phát triển đó, con người sẽ trở nên bận rộn hơn với công việc của

Read more

Sử dụng lao động chưa đủ tuổi thành niên như thế nào?

Việc giúp việc gia đình

Mỗi người sinh ra lại có một hoàn cảnh khác nhau và đó không phải là điều mà chúng ta có thể lựa chọn được. Nhưng cuộc sống cần sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân để có được cuộc sống tốt hơn. >>> Nguyên tắc sử dụng người lao động chưa thành niên Tùy vào hoàn cảnh, điều kiện

Read more
1 2 3